ONTVANG ALLE DOCUMENTEN TEGELIJK

Vul onderstaand formulier in en krijg toegang tot deze belangrijke documentatie!

Gelieve enkel lettertekens te gebruiken voor uw voornaam.

Gelieve enkel lettertekens te gebruiken voor uw achternaam.

Waarom zou u uw persoonsgegevens delen?

Door uw persoonsgegevens te delen stelt u ons Nissan Nederland, handelend als verantwoordelijke voor gegevensverwerking, in staat om uw verzoeken in behandeling te nemen (voornamelijk via onze dealers), u relevante informatie te sturen over onze voertuigen en diensten, de effectiviteit van onze verkoopstrategie en -afhandeling en advertenties te meten, tevredenheidsenquêtes uit te voeren, onze producten en diensten te verbeteren en, indien u daar vooraf nadrukkelijk toestemming voor verleend, u persoonlijke advertenties te sturen over onze voertuigen en bijbehorende diensten.

Met wie delen wij die gegevens?

Wij handelen als onafhankelijke verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en beperken het delen van uw persoonsgegevens tot Nissan-dealers, dienstverleners en andere entiteiten binnen de Nissan Group. Het kan voorkomen dat uw gegevens met landen buiten de Europese Economische Ruimte worden gedeeld, maar wij nemen alle noodzakelijke maatregelen om uw
gegevens te beschermen.

Uw rechten.

U kunt uw persoonsgegevens in een gestructureerde standaardindeling ontvangen. U kunt ook bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een aanvraag indienen om de verwerking te beperken of uw gegevens te wijzigen of wissen.

U kunt te allen tijde van gedachten
veranderen over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. Mocht u
uw persoonsgegevens willen wijzigen of laten blokkeren, dan kunt u contact opnemen met Nissan Nederland, Postbus 12554, 1100 AN AMSTERDAM, afd. Marketing Communicatie of door uw vraag hier in te dienen.

Wij zijn blij dat u onze website bezoekt. Wij willen u graag uitnodigen om enkele persoonsgegevens met ons te delen. De bescherming van uw persoonsgegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit:

U kunt altijd nog van gedachten veranderen en u uitschrijven via een link, deze vindt u in de e-mails. Voor meer informatie over gegevensbescherming en privacy bij Nissan klikt u hier.