Over uw privacy

WIJ GEVEN OM UW PRIVACY

Nissan privacybeleid

Bij Nissan hebben we de bescherming van uw privacy hoog in het vaandel staan - dit betekent dat we ervoor zorgen dat alle persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft door het kopen van onze goederen en diensten, het bezoeken van onze websites en/of onze social media-pagina's, alleen worden gebruikt voor de doeleinden die worden beschreven in dit beleid (hierna: "Privacybeleid") en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Het doel van dit Privacybeleid is om u gedetailleerde informatie te geven over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u onze goederen of diensten koopt en over uw rechten om uw privacy te beschermen. Dit Privacybeleid is ook van toepassing op iedereen die onze website en sociale mediapagina's bezoekt.

Voor het doel van dit Privacybeleid is de belangrijkste juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt (ook wel "gegevensbeheerder" genoemd) [Nissan Nederland, Hornweg 32, 1044 AN Amsterdam]. Houd er rekening mee dat uw persoonlijke gegevens ook kunnen worden verwerkt door Nissan Automotive Europe S.A.S., die tevens optreedt als gegevensbeheerder. Beide Nissan-entiteiten worden in dit privacybeleid "Nissan", "ons" of "wij" genoemd.  

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door en mocht u vragen
hebben, neem dan contact op met Nissan via https://www.nissan.nl/klantenservice/contact/aanvraag-persoonsgegevens.html.We willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens op een veilige manier worden opgeslagen en verwerkt. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen mogelijke inbreuken op gegevens die kunnen leiden tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, hetzij per ongeluk of onrechtmatig. Deze maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat is aangepast aan de gegevens en houden rekening met de stand van de techniek en de kosten van implementatie in verhouding tot de risico's en de aard van de te beschermen gegevens.

Wij garanderen dat alle leden van ons personeel en alle andere personen die uw persoonlijke gegevens verwerken, de interne regels en procedures met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens respecteren, met inbegrip van de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die zijn ingesteld om uw persoonlijke gegevens te beschermen.