PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: 21 september 2022 

De app Nissan Connect Door to Door Navigation (de “app”), uitgegeven door Nissan Motor Co., Ltd (“Nissan” of “wij”), is een GPS-navigatieapp die u van deur tot deur begeleidt van de ene bestemming naar de volgende en terug naar uw Nissan-voertuig. 

De app beschikt over de volgende functies: 

  • Find My Car (Mijn auto zoeken): wanneer uw toestel verbinding heeft met het navigatiesysteem van uw Nissan-voertuig, ontvangt de app de huidige locatie van uw Nissan-voertuig. Wanneer u uw Nissan-voertuig verlaat, ontvangt u een melding op uw toestel, met de locatie van uw Nissanvoertuig op de kaart zodat u dit later kunt vinden;

  • Final Destination Navigation (Navigatie naar eindbestemming): wanneer uw toestel verbinding heeft met het navigatiesysteem van uw Nissan voertuig, ontvangt de app de huidige locatie van uw Nissan-voertuig, het adres waar u hebt geparkeerd, met de bijbehorende locatie op de kaart. Een looproute is beschikbaar om u naar de eindbestemming te begeleiden als u zich binnen 5 kilometer van de eindbestemming bevindt. Als u zich op meer dan 5 kilometer van de eindbestemming bevindt, wordt er niet automatisch een looproute gegenereerd; en 

  •  Send a destination to your Nissan vehicle (Een bestemming naar uw Nissan-voertuig verzenden): gebruik de app om een bestemming te vinden en deze naar uw Nissan-voertuig te verzenden.


Wanneer u de app en de bijbehorende services opent, erin bladert en gebruikt, voorziet u Nissan van uw persoonsgegevens. Als uitgever fungeert Nissan als datacontroller van uw persoonsgegevens en verwerkt Nissan deze gegevens met behulp van TomTom als gegevensverwerker. 


Lees dit privacybeleid zorgvuldig aangezien hierin wordt uitgelegd hoe Nissan uw persoonsgegevens gebruikt en hoe u uw rechten erop kunt uitoefenen. Dit privacybeleid vormt een aanvulling op de Algemene voorwaarden van de App en op alle documenten of kennisgevingen die mogelijk naar dit privacybeleid verwijzen


Als u vragen hebt over privacy, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Data Protection Contact Point (Contactpunt voor gegevensbescherming) van Nissan door een e-mail te sturen naar nml_globaldataprivacyoffice@mail.nissan.co.jp

1. WAT VOOR SOORT PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN DOOR NISSAN VERZAMELD?

  Soort gegevens Voorbeelden van gegevens
  Contactgegevens  E-mailadres
  Gegevens met betrekking tot locatie
Realtime locatie van uw toestel, realtime locatie van uw Nissan-voertuig
  Gegevens met betrekking tot navigatie Uw eindbestemming, de afstand tot uw eindbestemming, uw aankomsttijd, de routebeschrijving, de looproute, het adres waar uw Nissan-voertuig is geparkeerd, uw opgeslagen bestemmingen (thuis, werk, andere bestemmingen), informatie over uw adresboek (inclusief identificatiegegevens en adressen van uw contactpersonen), uw navigatie-instellingen (frequentie van verkeersupdates, afstandseenheden, enz.)
  Gegevens met betrekking tot de App
Versie van de App, versie van de kaarten die in de app zijn geüpload

Wanneer u besluit om toegang tot uw adresboek te verlenen in de App, voorziet u Nissan van persoonsgegevens met betrekking tot derden (d.w.z. identificatiegegevens en adressen). Onder dergelijke omstandigheden willen we u eraan herinneren dat het uw verantwoordelijkheid is om uw contactpersonen te informeren over de overdracht en het gebruik van hun persoonsgegevens door Nissan en om hen dit privacybeleid te verstrekken. 


Bepaalde persoonsgegevens kunnen verplicht of optioneel zijn, afhankelijk van uw verzoek. Verplichte gegevens worden als zodanig gemarkeerd wanneer ze worden verzameld. Als u weigert verplichte gegevens te verstrekken, kan Nissan uw verzoek mogelijk niet verwerken (bijv. het maken van uw gebruikersaccount, het verbinden van de app met uw Nissan-voertuig, het aanbieden van de GPS-navigatiediensten via de App, enz.). 

2. VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKT NISSAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Nissan gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  Doeleinden Voorbeelden van het gebruik van uw persoonsgegevens Juridische redenen
  Aanmaak en beheer van uw gebruikersaccount • om uw gebruikersaccount te maken 

• om uzelf te verifiëren in de app om uw favoriete bestemmingen op te slaan

• om uw gebruikersaccount naar behoefte bij te werken
Toepassing van de Algemene voorwaarden van de App
  Prestaties van de GPSnavigatiediensten 
• om uw toestel in realtime te lokaliseren (met een herinnering die moet worden goedgekeurd dat er een realtime locatiefunctie is), om u van de GPSnavigatieservices te voorzien

• om uw Nissan-voertuig in realtime te lokaliseren (met een herinnering die moet worden goedgekeurd dat er een realtime locatiefunctie is), om u van de GPSnavigatiediensten te voorzien

• om uw eindbestemming te delen met het navigatiesysteem van uw Nissan-voertuig door de app verbinding te laten maken met uw Nissan-voertuig 

• om u tijdens het rijden naar uw eindbestemming te leiden

• om u al lopend naar uw eindbestemming te leiden, nadat u uw Nissan-voertuig hebt geparkeerd

• om de locatie van uw Nissan-voertuig te onthouden om u terug te leiden naar uw Nissanvoertuig

• om uw favoriete bestemmingen op te slaan zodat u ze sneller kunt gelecteren

• om uw Nissanvoertuiglocatie te delen met een andere navigatietoepassing op uw toestel 

• om automatisch het bijgewerkte voertuigverkeer en de bijgewerkte kaarten in de app te downloaden
Toepassing van de Algemene voorwaarden
  Navigatie naar
opgeslagen/favoriete bestemmingen

• om toegang tot uw adresboek te verlenen via de App, om u naar de geselecteerde adressen van uw contactpersonen te leiden Uw toestemming
  De app en de bijbehorende services verbeteren, evenals uw gebruikerservaring 
• om de app en de bijbehorende services te verbeteren 

• om het bladeren door de app te vergemakkelijken

• om stappen te ondernemen die ontwikkeld zijn om de beveiliging van de app te beschermen
Legitiem belang van Nissan om de app en de bijbehorende services te verbeteren, evenals uw gebruikerservaring 
  Beheer van geschillen of rechtszaken
• om een geschil of rechtszaak te beheren  Legitiem belang van Nissan bij het verdedigen van de rechten en belangen van Nissan 
  Naleving van juridische en regulerende verplichtingen
• om juridische en regulerende verplichtingen na te leven 

• om uw verzoeken om uw rechten uit te oefenen te verwerken 
Juridische en regulerende verplichtingen waaraan Nissan onderhevig is

3. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS? 

Uw persoonsgegevens kunnen naar de volgende ontvangers worden verzonden wanneer u de
 app en de bijbehorende services opent, doorbladert en gebruikt: 

  Ontvangers   Doeleinden  
  Nissan en naar behoren geautoriseerde werknemers van Nissan
Om de app en de bijbehorende services te beheren zoals gespecificeerd in sectie 2 van dit privacybeleid
  TomTom  Als gegevensverwerker om de GPSnavigatiediensten uit te voeren namens Nissan
  Serviceproviders van Nissan (hostingprovider, IT-serviceproviders, enz.) Uitsluitend voor operationele en technische doeleinden met betrekking tot het beheer van de app en de bijbehorende services
  Administratieve of rechterlijke instanties  Uitsluitend in het geval van een uitdrukkelijk en gerechtvaardigd verzoek of in het geval van een vermeende schending van wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen
  Advocaten en alle belanghebbenden Uitsluitend in het geval van het beheer van mogelijke geschillen en andere juridische zaken waar nodig 

4. ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE UNIE (EU)/EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)/GROOT-BRITTANNIË (VK)/ZWITSERLAND?

Aangezien Nissan, dochterondernemingen van Nissan en sommige van haar dienstverleners zich in landen buiten de EU/EER/Groot-Brittannië/ZWITSERLAND bevinden, worden uw persoonsgegevens in derde landen verwerkt. 

Wanneer uw persoonsgegevens worden overgedragen aan dergelijke derde landen,v implementeert Nissan, bij gebreke van een beslissing over de toereikendheid en, indien van toepassing, na een beoordeling van de geschiktheid van uw rechten op het grondgebied van het derde land, de wettelijke en/of contractuele waarborgen die vereist zijn door de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (zoals Europese standaard contractuele clausules). 

 

5. HOE BESCHERMT NISSAN UW PERSOONSGEGEVENS? 

Nissan heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen, in het bijzonder tegen mogelijke inbreuk op persoonsgegevens. Deze maatregelen zullen een veiligheidsniveau garanderen dat geschikt is voor de persoonsgegevens en zullen rekening houden met de stand van de techniek en de kosten van de implementatie in relatie tot de risico's en de aard van de persoonsgegevens die moeten worden beschermd.

Nissan garandeert dat haar werknemers en andere personen die uw persoonsgegevens verwerken de interne regels en procedures van Nissan met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zullen respecteren. In deze context evalueert en actualiseert Nissan regelmatig haar werkwijzen om uw privacy te verbeteren en te waarborgen dat de interne regels en procedures van Nissan naar behoren worden opgevolgd

Als u een beveiligingslek hebt gevonden of een beveiligingsincident wilt melden, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Data Protection Contact Point (Contactpunt voor gegevensbescherming) van Nissan door een e-mail te sturen naar NML_Globaldataprivacyoffice@mail.nissan.co.jp.

 

6. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN? 

Als algemene regel worden uw persoonsgegevens uitsluitend bewaard gedurende de periodedie nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld. 

In het bijzonder: 

  • gegevens met betrekking tot uw gebruikersaccount worden bewaard totdat uw gebruikersaccount wordt verwijderd of na twee (2) jaar inactiviteit op uw gebruikersaccount;

  • gegevens met betrekking tot de GPS-navigatieservices worden bewaard tot de volledige levering van de aangevraagde service of tot de verwijdering ervan als u hebt besloten om deze op te slaan in de app; 

  • uw informatie over internetactiviteiten of andere elektronische-netwerkactiviteiten worden bewaard gedurende een periode van dertien (13) maanden vanaf het moment van verzamelen.

Na deze bewaarperioden kunnen persoonsgegevens alleen voor niet-identificeerbare doeleinden worden opgeslagen tijdens het toepasselijke statuut van beperkingen (bijv. de meeste van deze bewaarperioden liggen gewoonlijk tussen de 5 en 7 jaar voor een dergelijk doeleinde). 

7. WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Als u in de EU/EER/VK/ZWITSERLAND woont, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

  • u kunt toegang vragen tot uw persoonsgegevens om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te verkrijgen over de manier waarop Nissan uw persoonsgegevens verwerkt (zoals vermeld in dit beleid), evenals een kopie van uw persoonsgegevens.

  • u kunt om rectificatie van uw persoonsgegevens vragen om wijziging van uw persoonsgegevens te verkrijgen als deze verouderd, onjuist of onvolledig zijn.

  • u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van Nissan. Nissan zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij Nissan dwingende legitieme gronden aantoont voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden overrulen zoals het naleven van een wettelijke verplichting (bijv. wettelijke verplichting tot het bewaren van documenten), of voor het tot stand brengen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims.

  • behalve als u in Zwitserland woonachtig bent, kunt u de beperking van de verwerking gedurende een beperkte periode aanvragen, met name om enkele verificaties uit te voeren, waarbij een van de volgende situaties van toepassing is:

  ➢ u betwist de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens, waarvan de verwerking dus beperkt is gedurende de periode die Nissan nodig heeft om de nauwkeurigheid van dergelijke persoonsgegevens te verifiëren;

  ➢ de verwerking is onwettig en in plaats van om verwijdering van de persoonsgegevens te verzoeken, geeft u er de voorkeur aan het gebruik ervan te beperken;

  ➢ Nissan heeft uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u hebt ze nodig voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims;

  ➢ u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, die dientengevolge beperkt is in afwachting van de verificatie of de dwingende legitieme gronden van Nissan uw belangen, rechten en vrijheden kunnen overrulen.

  • u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat deze intrekking de wettigheid van de eerder uitgevoerde verwerkingshandelingen aantast.

  • behalve als u woonachtig bent in Zwitserland kunt u vragen om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u kunt bovendien verzoeken om verzending van deze gegevens naar een andere gegevensverwerker waar dit technisch mogelijk is. Dit recht kan niet onder alle omstandigheden worden uitgeoefend. Het recht is alleen van toepassing als het aan alle volgende voorwaarden voldoet: 

  ➢ uw verzoek heeft alleen betrekking op uw persoonsgegevens (met uitzondering van
  anonieme gegevens of gegevens van derden);

  ➢ uw verzoek heeft geen negatieve invloed op de rechten of vrijheden van anderen, in het bijzonder die van Nissan (bijv. handelsgeheimen) of die van derden (bijv. intellectuele eigendom);

  ➢ de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze (papieren dossiers worden derhalve uitgesloten);

  ➢ de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een contract.

  • u kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens (ook bekend als het recht om te worden vergeten), als een van de volgende wettelijke gronden van toepassing is:

  ➢ u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er zijn geen dwingende legitieme redenen die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen (bijv. wettelijke verplichting tot het bewaren van documenten); 

  ➢ u besluit uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in te trekken;

  ➢ uw persoonlijke gegevens zijn niet langer bruikbaar voor de oorspronkelijke doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of voor enige andere vorm van verwerking; 

  ➢ het gebruik dat van uw gegevens wordt gemaakt, voldoet niet aan de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen. 

Afhankelijk van het land waar u woont hebt u mogelijk aanvullende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.


Onder bepaalde omstandigheden kan Nissan u om specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en de uitoefening van uw rechten te garanderen. Dit is een andere passende beveiligingsmaatregel om te voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan een persoon die niet het recht heeft deze te ontvangen.

Als u vragen hebt over privacy of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Data Protection Contact Point (Contactpunt voor gegevensbescherming)van Nissan door een e-mail te sturen naar NML_Globaldataprivacyoffice@mail.nissan.co.jp.


U kunt desgewenst ook een klacht indienen bij uw nationale instantie voor gegevensbescherming. Dit recht kan op elk moment en gratis worden uitgeoefend, met uitsluiting van mogelijke portokosten of uitgaven in verband met juridische vertegenwoordiging of bijstand, indien u ervoor kiest om hulp van derden in te schakelen voor de procedure.

8. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, met name om rekening te houden met wijzigingen in de services die worden aangeboden door de app of de toepasselijke wetgeving. Nissan zal u het bijgewerkte privacybeleid op enige geschikte manier verstrekken, indien vereist door de toepasselijke wetgeving. Wij raden u in ieder geval aan dit privacybeleid te lezen telkens wanneer u de app gebruikt.