CONTACT YOUR DEALER ABOUT THIS VEHICLE

No dealer selected

Waarom zou u uw persoonsgegevens delen?

Door uw persoonsgegevens te delen stelt u ons Nissan Nederland, handelend als verantwoordelijke voor gegevensverwerking, in staat om uw verzoeken in behandeling te nemen (voornamelijk via onze dealers), u relevante informatie te sturen over onze voertuigen en diensten, de effectiviteit van onze verkoopstrategie en -afhandeling en advertenties te meten, tevredenheidsenquêtes uit te voeren, onze producten en diensten te verbeteren en, indien u daar vooraf nadrukkelijk toestemming voor verleend, u persoonlijke advertenties te sturen over onze voertuigen en bijbehorende diensten.

Met wie delen we die gegevens?

Wij handelen als onafhankelijke verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en beperken het delen van uw persoonsgegevens tot Nissan-dealers, dienstverleners en andere entiteiten binnen de Nissan Group. Het kan voorkomen dat uw gegevens met landen buiten de Europese Economische Ruimte gedeeld worden, maar we nemen alle noodzakelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Uw rechten.

U kunt uw persoonsgegevens in een gestructureerde standaardindeling ontvangen. U kunt ook bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een aanvraag indienen om de verwerking te beperken of uw gegevens te wijzigen of wissen.U kunt te allen tijde van gedachten veranderen over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. U kunt daarvoor hier uw aanvraag indienden. 

We zijn blij u tot onze bezoekers te mogen rekenen. U bent uitgenodigd om enkele persoonlijke gegevens met ons te delen. De bescherming van uw persoonsgegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit.

We hebben uw toestemming nodig om u berichten te sturen die specifiek voor u relevant zijn. Vink de  relevante vakjes hieronder aan. 

MEERDERE OPTIES KUNNEN WORDEN GESELECTEERD :

U kunt altijd nog van gedachten veranderen en u uitschrijven via een link in de berichten. Voor meer informatie over gegevensbescherming en privacy bij Nissan klikt u hier.

*Verplichte velden